Veilige (web)applicaties zijn een belangrijk onderdeel in het veilig verwerken van gevoelige gegevens. Wij werken hier dagelijks aan; techniek in het algemeen en digitale security in het bijzonder is onze passing. Succesvolle bescherming van gevoelige gegevens vraagt echter om meer dan alleen technische IT-maatregelen. Wij werken daarom samen met de volgende partners:

Sinds mei 2018 moet jouw organisatie voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG of GDPR). Deze wettelijke verplichting vraagt veel maar biedt ook kansen. Vanuit een intrinsieke motivatie voor data privacy wil Smile het goede voorbeeld geven en tools bieden om organisaties te helpen. Een privacy functionaris anno nu kan niet meer zonder goede tooling.

De Privacy Suite maakt zijn of haar taken een stuk gemakkelijker. Van een AVG-compliancy scan tot een dataregister voor gegevensverwerking, een registratiesysteem voor privacy incidenten, functionaliteit om aanvragen persoonsgegevens makkelijk te verwerken en nog veel meer. Aan alles is in de Privacy Suite gedacht.