Derdenverklaring

Middels een derdenverklaring (Third Party Memorandum, TPM) kan een opdrachtgever aan derden beperkte inzage verschaffen in de opzet en resultaten van een door WhiteHats uitgevoerd onderzoek. Deze documenten worden uitsluitend aan onze opdrachtgevers verstrekt. Het is mogelijk de authenticiteit van een derdenverklaring bij WhiteHats te verifiëren. Onze derdenverklaringen verklaren tenminste de testperiode, de scope en het aantal toegekende uren. Daarnaast zijn er verschillende detailniveaus beschikbaar:

Detailniveau 0

Wij geven geen oordeel over de beveiliging of details over de bevindingen.

Detailniveau 1

Wij geven ons oordeel over de beveiliging op het moment van projectafsluiting.

Detailniveau 1+

Wij geven ons oordeel over de beveiliging op het moment van projectafsluiting plus onze inschatting van de (oplos)prioriteit per testpunt.

Detailniveau 2

Wij geven ons oordeel over de beveiliging bij het initiële onderzoek en op het moment van projectafsluiting.

Detailniveau 2+

Wij geven ons oordeel over de beveiliging bij het initiële onderzoek en op het moment van projectafsluiting plus onze inschatting van de (oplos)prioriteit per testpunt.