Vulnerability Disclosure

Bij WhiteHats vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging ervan, kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Ons Coordinated Vulnerability Disclosure-beleid is uitdrukkelijk geen vrijbrief om onze systemen actief aan te vallen. Als u echter op een zwakke plek in één van onze systemen stuit, dan horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen.

In dat geval vragen wij:

  • Uw bevindingen te mailen naar info@whitehats.nl en te versleutelen met onze PGP-sleutel om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt.
  • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen.
  • Het probleem niet met anderen te delen.Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
  • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen.
  • Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

  • Wij reageren binnen drie dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
  • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding.
  • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
  • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
  • Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding.

Wij streven er natuurlijk naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en alle betrokken partijen hiervan op de hoogte te houden.

Met dank aan Floor Terra voor zijn voorbeeldtekst op https://responsibledisclosure.nl/.

Datum laatste herziening: 02-09-2020