Vulnerability Scan

Bij deze periodieke scan monitoren wij uw applicatieomgeving, of het toegangspunt tot uw netwerk, met een vulnerability-scanner. Hiermee krijgt u zekerheid over de correcte inrichting van de omgeving, monitort u de beveiliging ervan en geeft u invulling aan de wettelijke verplichting geschikte beveiliging te organiseren voor de verwerking van persoonsgegevens.

Neem contact op

Onze werkwijze

Onze periodieke vulnerability-scans doorlopen de volgende fasen:

Gesprek
We starten met een gesprek over de samenwerking en testaanpak.

Eerste scan
Uw applicatieomgeving leren kennen en het uitvoeren de eerste scan.

Terugkoppeling

Bespreking van de resultaten en het vastleggen van de ‘baseline’.

Periodieke scan
We controleren periodiek uw productieomgeving en houden hiervan een logboek bij.

Notificatie
We nemen contact met u op zodra er nieuwe kwetsbaarheden worden geïdentificeerd.

Rapportage
U ontvangt van ons maandelijks een rapport over de huidige stand van zaken op basis van de uitgevoerde scans met bevindingen, en adviezen

Ethical hackers testen een webapplicatie voor cyber security kwetsbaarheden.

Investering

Complexe omgevingen met veel systemen die vanuit het publieke internet benaderd kunnen worden vragen meer analyse dan kleine omgevingen. Een vulnerability scan van publiek benaderbare system is daarom dus altijd maatwerk.

Natuurlijk kunt u de scope van het onderzoek beperken om kosten te limiteren. Wij informeren u hier graag over.

Aan de slag

Wilt u permanente zekerheid over de veilige inrichting van uw servers of sites? Neem dan nu contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Neem contact op