Beveiligingsonderzoek

Bij een beveiligingsonderzoek (ook wel penetratietest/pentest) nemen wij uw applicatie en productieomgeving uitvoerig onder de loep. Hierbij helpen we uw team door kwetsbaarheden te vinden en praktische oplossingen aan te dragen. Wij zijn gespecialiseerd en gecertificeerd in het volledig doorlichten van software vanuit elk denkbare invalshoek.

Neem contact op

Onze werkwijze

Onze beveiligingsonderzoeken doorlopen de volgende fasen:

Gesprek
We starten met een gesprek over de samenwerking en testaanpak.

Onderzoek
We leren uw webapplicaties goed kennen en onderzoeken alle functionaliteit en koppelingen. Met uw instemming duiken we tevens diep de code in om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen.

Penetratietest
Een gecertificeerde specialist voert het beveiligingsonderzoek uit volgens de richtlijnen van OWASP met verscheidene testmethoden. Een dergelijk onderzoek is grotendeels ‘handwerk’ waarbij we onder andere interactief via een aanvalsproxy uw applicaties testen.

Documentatie
De resultaten van onze bevindingen en gepersonaliseerde adviezen worden met ondersteuning van code voorbeelden gedocumenteerd in een uitvoerig testrapport.

Overdracht
Er wordt, afhankelijk van uw voorkeur, een online of offline overdrachtssessie georganiseerd. Hierbij worden de belangrijkste punten van het rapport besproken en bieden we onze expertise aan bij het bedenken van pragmatische oplossingen. Na de sessie wordt het rapport aan u overhandigd.

Nazorg
Na afloop van het onderzoek blijven wij ten alle tijden voor u beschikbaar voor vragen, hertests en adviezen.

Ethical hackers testen een webapplicatie voor cyber security kwetsbaarheden.

Investering

Complexe applicaties met bijvoorbeeld veel koppelingen vragen meer analyse dan eenvoudige toepassingen. Een beveiligingsonderzoek voor een webapplicatie inclusief server is daarom altijd maatwerk.

Natuurlijk kunt u de scope van het onderzoek beperken om kosten te limiteren. WIj informeren u hier graag over.

Aan de slag

Wilt u permanente zekerheid over de veilige inrichting van uw servers of sites? Neem dan nu contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Neem nu contact op