OSINT Framework

Het OSINT-framework (‘Open Source Intelligence Tools’) is een raamwerk met toepassingen en openbare bronnen die kunnen worden geraadpleegd voor het achterhalen van publieke informatie over een organisatie. Dit kan worden gebruikt voor het creëren van een breed organisatieprofiel dat kan helpen bij het identificeren van mogelijkheden een organisatie binnen te dringen.

Onze werkwijze is gebaseerd op het OSINT Framework.

OSINT Framework