Toepasbaarheid

Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld via deze website.

Door het gebruik van deze website, stemt u ermee in wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Indien u er niet mee akkoord gaat dat uw persoonsgegevens op deze manier worden gebruikt, maak dan geen gebruik van onze website.

Gebruik van persoonsgegevens

WhiteHats zal alleen uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of openbaar maken met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij verzamelen persoonsgegevens over u als u rechtstreeks persoonsgegevens aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt om informatie te ontvangen, een formulier invult, een opmerking plaatst of om inlichtingen vraagt. Dit soort informatie die we rechtstreeks van u kunnen verzamelen zijn onder andere uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer of andere persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt.

Daarnaast gebruiken wij cookies om automatisch informatie over u te verzamelen (webanalyses) wanneer u onze site gebruikt, met inachtneming van de voorwaarden van deze Privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. De soorten informatie die wij automatisch kunnen inwinnen zijn onder andere informatie over het type browser dat u gebruikt, gegevens van de webpagina's die u hebt bekeken, uw IP-adres en de hyperlinks die u hebt aangeklikt.

Wij kunnen uw persoonsgegevensgebruiken om:

  • Contact met u op te nemen over onze dienstverlening naar aanleiding van uw verzoek hiertoe (middels het indienen van het contactformulier)
  • Om onze producten en uw ervaringen op deze site te verbeteren

Gebruik van cookies

Cookies zijn tekstbestanden die kleine hoeveelheden gegevens bevatten die zijn gedownload naar uw vaste schijf of naar het geheugen van uw browser tijdens uw bezoek aan deze site. Cookies zijn nuttig omdat ze omdat we hiermee computers of andere apparaten kunnen herkennen die reeds eerder onze sites bezochten. Cookies hebben verschillende functies, zoals het toestaan dat websites uw voorkeursinstellingen herinneren, het helpen bij het verbeteren van de bruikbaarheid en prestaties van websites, en uw ervaring bij het gebruik van websites.

Deze site gebruikt cookies voor de volgende zaken:

  • Vastleggen of u cookies accepteert
  • Vastleggen of uw browser JavaScript ondersteunt
  • Analyse surfgedrag

Uw cookievoorkeur instellen

U hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste internetbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren of om een melding te laten weergeven wanneer een cookie op uw computer wordt geplaatst. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, dan is het voor u wellicht niet mogelijk om alle functies van deze site te gebruiken.