De OWASP Foundation (OWASP staat voor Open Web Application Security Project) is een internationale organisatie zonder winstoogmerk die ondersteuning biedt bij het ontwikkelen en onderhouden van veilige webapplicaties. Sinds de oprichting in 2004 is OWASP uitgegroeid tot de facto standaard op ons vakgebied.

De organisatie kenmerkt zich door een open karakter en publiceert onder meer de OWASP Top 10 en diverse OWASP Guides.

Onze werkwijze is gebaseerd op de aanbevelingen van OWASP.