Onze methoden

Bij WhiteHats werken we met protocollen. Hiermee borgen we een consistente kwaliteit en zorgen we dat er niets aan het toeval wordt overgelaten. We baseren ons hierbij op standaardmethodieken zoals die door organisaties als OWASP worden gepubliceerd en ontwikkelen eigen uitbreidingen daarop waar nodig om de beste resultaten te behalen.

OWASP Foundation

De OWASP Foundation (OWASP staat voor Open Web Application Security Project) is een internationale organisatie zonder winstoogmerk die ondersteuning biedt bij het ontwikkelen en onderhouden van veilige webapplicaties. Sinds de oprichting in 2004 is OWASP uitgegroeid tot de facto standaard op ons vakgebied.

De organisatie kenmerkt zich door een open karakter en publiceert onder meer de OWASP Top 10 en diverse OWASP Guides.

Onze werkwijze is gebaseerd op de aanbevelingen van OWASP.

OSINT Framework

Het OSINT-framework (‘Open Source Intelligence Tools’) is een raamwerk met toepassingen en openbare bronnen die kunnen worden geraadpleegd voor het achterhalen van publieke informatie over een organisatie. Dit kan worden gebruikt voor het creëren van een breed organisatieprofiel dat kan helpen bij het identificeren van mogelijkheden een organisatie binnen te dringen.

Onze werkwijze is gebaseerd op het OSINT Framework.