Wij houden ons bezig met het hacken van webapplicaties. Dat is reuze interessant, maar niet zonder meer legaal.

We gaan daarom alléén aan de slag als u ons daar toestemming voor geeft. Dit regelen wij middels een schriftelijke opdrachtovereenkomst. Hierbij hanteren wij, zoals gebruikelijk is in onze branche, de algemene voorwaarden van ICT~Office.